Lymfpromenad

Vi har kurser Lymfpromenad

Välkommen att lära dig utöva Lymfpromenader hos Luthagens Massage & Rehab i Uppsala

Gör din promenad lymfeffektivare
* Samlar du vätska i kroppen?
* Får du lätt träningsvärk eller har annan värk?
* Har du lymfödem eller lipödem?

Vill du lära dig hur du aktiverar ditt lymfsystem med enkla rörelser under vanliga promenader?

Då är lymfpromenadkursen perfekt för dig. Under fyra tillfällen får du lära dig bra rörelser till din promenad, få mer kunskap om lymfsystemet. Du får ett speciellt framtaget "komihåg armband" som gör att du alltid kan ha med dig träningsprogrammet,

Intresseanmälan till laila@luthagensmassage.se eller
boka dig på en kurs HÄR.

Du kan också köra kursen online. Då anmäler du dig via den här LÄNKEN

Ut och njut i naturen och sätt igång och aktivera ditt lymfsystem och lär dig att andas på ett hälsosamt sätt.

Lymfpromenad – Luthagens Massage & Rehab i Uppsala

Kursens upplägg:
Vi träffas utomhus 4 gånger och varje tillfälle är 75 minuter långt.
Vid tredje tillfället så får du ditt lymfpromenadarmband. Armbandet som blir ett stöd för dig när du fortsätter med Lymfpromenader på egen hand.
Armbandet har en rosa sida där de 3 första delarna av programmet är beskrivna, den grå andra sidan har de 3 sista delarna av promenaden

Lymfpromenad – Luthagens Massage & Rehab i Uppsala

Träff 1:
Introduktion
Föreläsningsdel 1 om Lymfsystemet
Träning av öppningsdelens rörelser 
Mätning av handled

Träff 2:
Frågestund
Föreläsningsdel 2 om Lymfsystemet
Träning av den rosa sidans rörelser

Lymfpromenad, utomhusträning hos Luthagens Massage & Rehab i Uppsala

Träff 3:
Genomgång av armbandet
Föreläsningsdel 3 om Lymfsystemet
Träning av den grå sidans rörelser

Träff 4:
Frågestund
Föreläsningsdel 4 om Lymfsystemet
Vi kör hela programmet i promenad tempo.