FÅ AKTUELL STATUS PÅ DIN HÄLSA

Hälsoprofilbedömning – den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. En hälsosam livsstil bidrar dessutom till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. Hälsoprofilbedömning är ett möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en deltagare för att motivera och skapa en insikt till livsstilsförändring. Hälsoprofilbedömning är även arbetsgivarens underlag för sitt strategiska hälsoarbete.

Jag är utbildad hälsoprofilsbedömare hos HPI Nordic.