LYMFMASSAGE

Händer som lymfmasserar. Lymfmassage – Luthagens Massage Uppsala

En behaglig stimulerande massage

Lymfmassage stimulerar lymfsystemet att föra ut överskottsvätska och slaggprodukter på ett effektivt sätt ur kroppen. Lymfmassagen består av strykningar, vibrationer, djupandning och lätta tryck i lymfflödets riktning och ibland något djupare grepp och koppor för att lösa upp stopp och fibroser.
Under behandlingen får du ligga på IR-madrass som också bidrar positivt på ditt lymfflöde.

Detta är en mycket lugnande behandling, eftersom lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad! Lymfsystemet stimuleras att arbeta bättre utan att öka blodcirkulationen.

Lymfmassage är speciellt bra för dig med:

  • Svullnader i ben och armar
  • Lipödem
  • Lymfödem
  • Oro / stress / stelhet i kroppen
  • Restless legs
  • Domningar i fingrar ocharmar
  • Fibromyalgi
  • Sendrag / kramp i benen
  • EDS
Lymfmassage Luthagens Massage & Rehab i Uppsala

Läs mer om lymfsystemet på lymfsystemet.se