DEEP OSCILLATION

Deep Oscillation

Deep Oscillation

Deep Oscillation är en unik patenterad behandlingsmetod som, genom att pulsera ett elektrostatiskt fält, åstadkommer effektiva vibrationer i vävnaden. Deep Oscillation har en djupverkande effekt på alla vävnadskomponenter (hud, bindväv, subkutant fett, muskler, blod- och lymfkärl) och underlättar transporten av näringsämnen, slaggprodukter, blodgenomströmning och lymfdränage.
Följande fysiologiska effekter är kliniskt validerade efter behandling med Deep Oscillation:
Effektiv smärtlindring
Antiinflammatorisk effekt
Reducering av ödem
Förbättrad och snabbare sårläkning
Reducering av fibros
Ökad rörlighet
Minskad hudirritation

Längd och pris på våra deep oscillation behandlingar:
30 min • 510:-
60 min • 810:-
90 min • 1 080:-
120 min • 1390:-